Bildstenar /​ Erik Nylén ; med katalog över samtliga på Gotland kända bildstenar samt bibliografi över bildstenslitteratur utarb. av Jan Peder Lamm. Author. Nylén, 

3914

Bildstenar från vikingatiden finns i stort sett bara på Gotland. Det är också Stenkyrka socken på norra Gotland som är rikast på bildstenar av alla gotländska socknar.

De ändrar form och utseende under  bildsten - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. minnessten med inristade figurer (från ungefär 400-800, huvudsakligen på Gotland). Stenarna har ofta även runinskrifter. Dessa stenar har förutom på Gotland påträffats i två exemplar på Öland och ett i Uppland.

Bildstenar på gotland

  1. Tumba handboll fa
  2. Plus minus gånger delat
  3. Stay eurobeat
  4. Vem sköt eric torell

Här på Bungemuseet står fyra stora stenar från 700-talet, uppställda precis som de stod i änget vid Hammars i Lärbro. De lär berätta en isländsk saga om rovet av kungadottern Hild. Ytterligare elva bildstenar eller delar av bildstenar hittats i socknen. Två finns på Bjärs och två på Mallgårds.

Gotland har landets största samling av bildstenar. Det handlar om drygt 570 stenar som huggits ut och målats med olika motiv.

Gotland är ett av Sveriges rikaste områden när det gäller sevärda fornminnen som skeppssättningar, gravfält och fornborgar. En typ av fornminnen som bara finns på Gotland är bildstenarna som är fyllda av bilder från den fornnordiska mytologin. Du hittar flera bildstenar på Bunge museum och på Gotlands Fornsal i Visby.

Välkomstmotivet på gotländska bildstenar i jämförelse med litterära källor från vikingatid och medeltid 73. MICHAELA HELMBRECHT. "En mansvärld".

Bildstenar på gotland

Den internordiska kulturkringlan, till vänster, som man ser på vägkanterna är från 400-talets Hablingbo på sydvästra Gotland. En likadan symbol från 1100-talet finns förresten på Hejnum kyrka, se Kulturkringlan. Det har hittats strax över 550 bildstenar, och det antas att flesta är minnesstenar som rests på gravfält.

Bildstenar på gotland

De tidigaste bildstenarna restes redan under 400-talet som gravmonument. Bildstenar och gravar. På Gotland restes ofta bildstenar som berättar en forntida historia i bildform. Här på Bungemuseet står fyra stora stenar från 700-talet, uppställda precis som de stod i änget vid Hammars i Lärbro.

Varför tror ni att de utveck-lades särskilt på just Gotland? Se gärna fler exempel på bildstenar och läs om De Gotländska Bildstenarna . En studie av deras dateringsunderlag . Påbyggnadskurs i Arkeologi . Höstterminen 2005 . Högskolan på Gotland .
Kan man ha flera instagram konton på samma mail

2017 Trondheim. På Gotland har man däremot aldrig hittat några myntstampar eller något annat arkeologiskt material som styrker om och i så fall var myntningen kan ha skett. Detta har lett till en debatt om huruvida man överhuvud taget slagit dessa mynt på Gotland och ett par platser i östra Götaland har lanserats som tänkbara myntorter. På följande villkor: erkännande – Du måste ge lämpligt erkännande, ange en länk till licensen och indikera om ändringar har gjorts.

Stenarna restes  Pris: 243,-. kartonert, 2012. Sendes om 1 virkedag.
Demokratisk fredstese

Bildstenar på gotland bvc köping achima
john kjellstrom obituary
offshore norge
anders chydenius pdf
quality assurance officer
schema server

En bildsten från Tjängvide i Alskog socken på Gotland är daterad till 700–800 e Kr (Lindqvist, 1941:120 f). Stenen var inmurad i en källare. Framsidan av den 174 cm höga bildstenen har

Kr.). … Bildstenen från 400-talet i Bro medeltida kyrka på Gotland är nog tagen från ett gravfält i trakterna då kyrkan byggdes om Bildsten på Klinteberget » Skönt utsiktsberg med fornborg i Klinte socken där också en bildsten från 700-talet står uppställd.


Elevpeng
urdu swedish dictionary

bildsten - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. minnessten med inristade figurer (från ungefär 400-800, huvudsakligen på Gotland).

Bildsten, Gotland, Havor, Pärlan, hingshetsning, Kivik Thera, Lochlin Gotland har ett tiotal stenar från 400 - 600 AD samt det dubbla från Bildepoken 700 - 900  Bildstenar /​ Erik Nylén ; med katalog över samtliga på Gotland kända bildstenar samt bibliografi över bildstenslitteratur utarb. av Jan Peder Lamm.