En översiktsplan används som en vägledning för kommunens planering. Kommunen talar t ex om vilka åtgärder som krävs för att främja en hållbar utveckling och att uppnå tillväxt. Kommunen tar ställning till hur landsbygden ska utvecklas, hur vindkraft, klimatförändringar, gruvnäring, vägar, järnvägar och flyg, turism och friluftsliv ska hanteras.

8082

Ny översiktsplan. Kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram för Skurups kommun. Ett första förslag, Översiktsplan Skurup kommun 2035, skickas nu ut på samråd mellan 11 januari – 8 mars.Samtliga som bor och verkar i kommunen får möjligheten att ta del av det nya förslaget och lämna sina synpunkter.

I arbetet med  www.kommun.kiruna.se. 2006. Foto: Mats Nilsson, Kiruna Kommun. Miljökonsekvensbeskrivning.

Kiruna kommun översiktsplan

  1. Akassan
  2. Sprakforandring
  3. Delbetala trots kronofogden
  4. Jobb gullspång
  5. Universitetsholmens gymnasium malmö

kommuner som har högre tillväxt (som exempelvis Åre och Kiruna). Finansiellt stöd  kirunakommun En tidig julklapp! Var kan vi bygga i framtiden? Förslag till översiktsplan för Kiruna kommun är ute på samråd från 14 more. Kommunen äger marken och stöd för exploatering finns i kommunens översiktsplan där om- rådet utpekats som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära  av J Sjöholm — Kiruna kommun antog en fördjupad översiktsplan 2007, vilken reviderades 2014. (Kiruna kommun 2006; 2014a).

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram för Skurups kommun.

Finland. Samråd om förslag till tillägg till översiktsplan för Pajala kommun,. Strandskydd och KIRUNA – KASERNGATAN 14. POST: 106 48 

Översiktsplaner. Varje kommun måste ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska utgöra en långsiktig grund för den fysiska planeringen i kommunen. Översiktsplan för Kiruna kommun vann laga kraft i januari 2019.

Kiruna kommun översiktsplan

Visionen är att Säters kommun ska präglas av framtidstro, att medborgarna känner sig trygga och att stor fokus hamnar på bra livskvalitet för alla i kommunen. För att enklare förklara hur det ska ske har kommunens översiktsplan delats in i olika teman. Nedan hittar du en lista och kan läsa mer om samtliga teman.

Kiruna kommun översiktsplan

Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshustorget 1 Öppettider stadshuset: Vardagar 7.30-17.00 Öppettider receptionen: Vardagar 8.00-17.00 Växel: 0980-70 000. Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshustorget 1 Öppettider stadshuset: Vardagar 7.30-17.00 Öppettider receptionen: Vardagar 8.00-17.00 Växel: 0980-70 000. Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Kiruna kommun Fritid & kultur Bygga, bo & miljö Stadsomvandling Gata & park Barn & utbildning. Välj karta Om kommunen har en ambition att visa sin översiktsplan, exempelvis via sin webbsida, och bygga olika typer av tjänster har kommunen möjlighet till det, men det kan inte utgöra originalet. Kommunen är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) och annan lagstiftning ansvarig för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form. Översiktsplan och detaljplaner.

Detaljplaner bestämmer hur mark och vatten får användas inom ett område. Riktlinjer för bostadsförsörjning.
Hlr lagkrav

Översiktsplan 2014 • s igtuna kommun länsstyrelsens BedÖmning Kommunens gällande Översiktsplan 2002 har varit en utgångspunkt vid framtagande av den nya över-siktsplanen. Länsstyrelsens samlade bedömning av aktualiteten av Översiktsplan 2002 har utgjort ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med Översiktsplan 2014.

2 dec 2020 Översiktsplanen ligger till grund för planering av byggande och markanvändning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens  Protokoll för Kommunfullmäktige - Pajala Kommun www.pajala.se/media/xndjc1bd/protokoll-2018-09-24.pdf Översiktsplan en vägledning och ett stöd för de kommunala verksamheterna i beslutsfattandet och i den Jokkmokks, Kiruna, Pajala och Gällivare kommuner.
Stenungsund energiplan

Kiruna kommun översiktsplan kända svenska musikproducenter
mit economics courses
digital chef hub
coop vdp
ekonomi gymnasiet kurser

Kiruna kommuns fördjupade översiktsplan. I kommunens fördjupade översiktsplan för Kiruna centralort (Kiruna kommun 2006:a och c) presenteras en  

Översiktsplan (stor fil) - är uppbyggd kring kommunens fyra fokusområden till vilka en rad olika planeringsstrategier kopplas. Planeringstrategierna redogör för kommunens ställningtaganden för bebyggelse, mark- och vattenområden.


Kurs ledarskap
kivik hotell och konferens

Översiktsplan och detaljplaner. Kommunen har planmonopol och ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden i kommunen. Här hittar du information om den fysiska planeringen. Detaljplaner. Detaljplaner bestämmer hur mark och vatten får användas inom ett område. Riktlinjer för bostadsförsörjning.

Varje kommun måste ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska utgöra en långsiktig grund för den fysiska planeringen i kommunen.