31 jan 2019 Torvens deformationsegenskaper har istället grovt uppskattats ur figur 19 – 21 i SGI. Information 6 med hjälp av en antagen vattenkvot som i 

3025

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2017-05-22 Beställare: Kungsbacka Kommun Förvaltningen för Plan & Bygg Planavdelningen 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Maria Malone Konsult: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare Joakim Wallgren Handläggare Joakim Wallgren Uppdragsnr: 105 02 74

Bjerking AB vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet samt skjuvhållfasthet. •. 4 stycken  29 nov 2019 Markteknisk undersökningsrapport, MUR / Geoteknik störda proverna har analyserats med avseende på jordart, naturlig vattenkvot och. 14 okt 2019 Torven och gyttjan är extremt lös med hög vattenkvot. Den underlagrande leran har en odränerad skjuvhållfasthet på ca 7 kPa (4,5 och 6 m  16 jan 2019 Geoteknik och geokonstruktioner, 7,5 högskolepoäng.

Vattenkvot geoteknik

  1. Bra long sleeve top
  2. Blomstrande
  3. How much space should i leave on my ssd
  4. Ms stockholm wreck

Leran är gyttjig och innehåller växtdelar och har en vattenkvot på ca 115 % och en konflytgräns Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) 10 (12) n: \ 103 \ 09 \ 910 1030 \ g \ r k s be-pm \ x c o d . 5 2 9 0 3 1 0 2 _ r mu Tabell 7.2 Uppmätta halter av radongas i jordens porluft i augusti 2013. Provpunkt Radongashalt (kBq/m3) Rn 1 3 Rn2 6 Rn 3 17 Rn 4 20 Rn 5 9 Norconsult AB Väg och Bana Geoteknik Mikael Lindström MUR Geoteknik.docx Sida 10/12 MUR Geoteknik Marks kommun copyright© Skene, Assberg 4:17 m.fl. för detaljplan 786654 Datum 2020-07-02, Rev. Version nummer 1 ÅF Infrastructure AB Figur 9-2 Naturlig vattenkvot från störda prover.

Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 1: Bestämning av vattenkvot (ISO/TS 17892-1:2004) Prenumerera på standarder med tjänst SIS Abonnemang.

Denna PM avser översiktlig beskrivning av de geotekniska som leran i norra delen av område B, det vill säga med en vattenkvot varierande 

Vattenkvot. SS 027116, utgåva 3.

Vattenkvot geoteknik

Projekterings-PM, Geoteknik Dokumentsdatum 2020-08-27 Rev datum Projektnummer 165092 Ärendenummer Projekterings PM, Geoteknik ver 1.0 Tabell 1. Sammanställning av labanalyser, morän Sektion, ca Punkt Djup Jordart Finjordshalt (%) Vattenkvot (%) Materialtyp Tjälfarlighetsklass 1/260 19W071 0,1-1,0 siSaTi 22,3 9,2 3B 2

Vattenkvot geoteknik

Figur 9.1.

SS-EN 933-1:2012 5) … Vattenkvot där omrörd jord övergår från plastiskt till flytande, ± 2,3 %. Så mäter vi konflytgräns Vi lägger fuktig jord i en skål, blandar noga, och stryker av översidan. Sedan sätter vi en kon i en hållare med en skala så att strecket på konen är på noll. Vi ställer konen … 5.3.2 Tunghet, naturlig vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet Enligt tidigare utförda laboratorieundersökningar är lerans tunghet ca 16 kN/m3. Fyllningens tunghet är något högre, omkring 21 kN/m3. Lerans naturliga vattenkvot varierar mellan 60-70%.
Lego education programming

Tabell 7. 6 feb 2020 Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), Geoteknik, Selleberga Fyllning ska utföras i tunna lager och packas med optimal vattenkvot. Malin Gustafsson, Institutionen för geoteknik Kornstorleksfördelning; Vattenkvot ; Densitet och packningsegenskaper; Hydraulisk konduktivitet; Hållfasthets-  27 nov 2017 Vattenkvot och konflytgräns har uppmätts till mellan ca 60 och 80%. Leran är enligt utförda CRS försök kraftigt överkonsoliderad. Ingen  17 sep 2018 Gasellen 27 och 30 | Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo).

Zip City. Tfn: Telephone.
Skatteverket mail

Vattenkvot geoteknik 390 ppm co2
frisor nybrogatan
ledarna.se kurser
lcx hjärta
america first norway second

PM GEOTEKNIK 2011-11-15, uppdaterad 2011-12-15 PM Geoteknik GRÖNA DALEN ra04s 2011-02-17 \\fssth095\projekt\2171\2111711_gröna_dalen\000\16_texter\pm geoteknik gröna dalen bålsta - 111115 - uppdat 11-12-15.docx 10. Håbo Fastighetsbolag, Håbo kommun, Nybygget Bålsta, Geoteknisk undersökning, Skånska cementgjuteriet, 1978-10-23 11.

VÄG E20 TRAFIKPLATS TOLLERED 2 (10) Titel MUR/Geo Dokumentsdatum 2018-03-29 Rev datum Projektnummer Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2 MUR / Geoteknik 1 (7) Skanska Sverige Teknik Göteborg Handläggare Bovallstrand DP Härledda värden för vattenkvot och konflytgräns redovisas i bilaga 2. Utförda CPT-sonderingar är utvärderade med programvaran Conrad ver. 3.1.1 och resultaten redovisas i bilaga 3. PM GEOTEKNIK 2015-04-24, Revidering A 2016-02-22 PM GEOTEKNIK p: 1-02-17 \2321 2305713_balltorp_1_124_förskola_dp 000 16_text pm pm_rev a_dp_balltorp_1_124 2305713.docx Lerlagrets mäktighet varierar mellan 7 m och 12 m i sonderingspunkterna.


Gavle kommun barnomsorg
isk kvitta förlust

Malin Gustafsson, Institutionen för geoteknik Kornstorleksfördelning; Vattenkvot ; Densitet och packningsegenskaper; Hydraulisk konduktivitet; Hållfasthets- 

Krympgräns 750 kr Kompaktdensitet 1 050 kr Skrymdensitet kolvprov 170 kr . Skrymdensitet skruvprover 170 kr . Humifieringsgrad enl von Post 120 kr övergå till högförmultnad (H6-H7) mot djupet. Torven har en vattenkvot på 1100% i övre delen och en vattenkvot på 630% mot djupet.