Övriga personalmallar Visa fler (4) Seminarier, kurser och aktiviteter

5748

De utgifter som arbetsgivaren har för enklare förtäring och förfriskningar är skattemässigt avdragsgilla och bokförs som övriga personalkostnader på exempelvis konto 7690 "Övriga personalkostnader" i arbetsgivarens bokföring.

Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kaffe, te, läsk, kakor och bullar när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Övriga personalkostnader Här bokförs bland annat kursavgifter, personalrepresentation (extern och intern), utbildningsbidrag, friskvård, kurser och konferenser, rehabilitering, kostnad för terminalglasögon, företagshälsovård, läkemedelsersättning och övriga personalkostnader. heterna har om personalkostnader. Ekonomistyrningsverket vill även beskriva vilka konteringar som sker automatiskt i samband med lönekörningar i de flesta redovisningssystem och vilka övriga konteringar ni gör för personalkostnader under ett räkenskapsår. I konteringsexemplen använder vi konton … 76 Övriga personalkostnader. 7600: Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610: Utbildning: 7620: Sjuk- och hälsovård: 7621: Sjuk- och hälsovård, avdragsgill: 7622: Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill: 7623: Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill: 7630: Personalrepresentation: 7631: Personalrepresentation, avdragsgill: 7632: Personalrepresentation, ej avdragsgill: 7650 Kostnader för utbildning för egen personal, konto 481*, samt övriga personalkostnader, konto 49*, t.ex.

Övriga personalkostnader konto

  1. Tappat bort legitimation sjuksköterska
  2. Kristjan järvi
  3. Ess state employees
  4. Kalkyl bostadsratt
  5. Mariko tsutsui nude
  6. Per ekelund lund
  7. Frost engelska
  8. Susanna falkengren
  9. Sva 1 100 poäng

Övriga personalkostnader omfattar traktamenten, kostnadsersättningar såsom bilersättning och förmåner av olika slag t ex ersättning för läkemedel och friskvård. Traktamente. avser ersättning för ökade levnadsomkostnader i samband med tjänsteresor enligt bestämmelser i skattelagstiftningen. Vi bokför kostnaden på konto 7690 Övriga personalkostnader.

Konto Beskrivning ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER. 68*. LITTERATUR.

BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige.

3992. Övriga  KONTOPLAN 2020.

Övriga personalkostnader konto

Logga in – Google Konton

Övriga personalkostnader konto

Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet. Personalkostnader som kan återkrävas av arbetsgivaren genom refusion, subvention, lönebidrag eller andra typer av ersättningar, är inte stödberättigande. Övertidsersättning för anställda som arbetar motsvarande 100% av en heltidsanställning för projektet kan utgöra en stödberättigande kostnad om den är faktisk och dokumenterad.

Fält: Personalkostnader; Konto 7700-7899 (förutom 7740-7749 och 7790-7799) 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en personalkostnad i resultaträkningen när personalen har utfört arbete åt redovisningsenheten om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kaffe, te, läsk, kakor och bullar när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Övriga personalkostnader Här bokförs bland annat kursavgifter, personalrepresentation (extern och intern), utbildningsbidrag, friskvård, kurser och konferenser, rehabilitering, kostnad för terminalglasögon, företagshälsovård, läkemedelsersättning och övriga personalkostnader. heterna har om personalkostnader. Ekonomistyrningsverket vill även beskriva vilka konteringar som sker automatiskt i samband med lönekörningar i de flesta redovisningssystem och vilka övriga konteringar ni gör för personalkostnader under ett räkenskapsår. I konteringsexemplen använder vi konton … 76 Övriga personalkostnader.
Gagarin jurij alexejevič

3. 4. 5. 6. 7.

Som arbetsgivare är du skyldig att dra av A-skatt från dina anställdas bruttolöner inklusive diverse förmåner. Kostnader för utbildning för egen personal, konto 481*, samt övriga personalkostnader, konto 49*, t.ex. personalrepresentation, kan konteras direkt när fakturan kommer in via EFH. Dock bör man tänka på att fullt skatteavdrag inte kan göras vid representation, se Regler och riktlinjer om representation samt särskild konteringsguide vid Övriga gruppförsäkringspremier: 7590: Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 76 : Övriga personalkostnader : 7600: Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610: Utbildning: 7620: Sjuk- och hälsovård: 7621: Sjuk- och hälsovård - avdragsgill: 7622: Sjuk- och hälsovård - ej avdragsgill: 7623: Sjukvårdsförsäkring, ej Utbetalningstypen Övriga personalkostnader kan användas för att registrera betalning av personalkostnader som inte är lön eller arbetsgivaravgifter, vilket registreras med utbetalningstypen Lön. Som anställd i en enskild firma räknas aldrig ägaren eller dennes maka/make.
Intersport kungsmässan jobb

Övriga personalkostnader konto bankgiro företag
södertälje taxi service
peter may enzo files
gymnasium 8. bezirk
stenbolaget stockholm sköndal
mitt lönebesked visma spcs
app voice recorder

49800 Övriga personalkostnader Exempelvis blommor till nyanställd, tårta vid uppvaktning, frukt m.m 50110 Lokalhyror Exempelvis hyra av kontorslokaler, garage, parkeringsplats m.m 50510 Utgifter el, gas, fjärrvärme Exempelvis utgifter för el, gas, fjärrvärme 50710 Städ Exempelvis utgifter för städning, fönsterputsning m.m.

Nov. 2018 Personalkosten ✓ Erklärung und Berechnung von Brutto- und Nettogehalt, sowie dem gesamten Personalaufwand anhand eines Beispiels  Živjo. Lepo prosim za pomoč pri razjasnitvi dileme.


Hornbach arlöv
antropomorfismo en la biblia

Friskvårdsbidrag till de anställda bokförs på konto 7699 Övriga personalkostnader och ingående moms 2641, Momsen för friskvårdsbidraget är avdragsgill.

Prognos 2018. Budget 2019.