Fordringar hos koncernföretag. Skattefordringar. Övriga kortfristiga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 13 521 624. 10 452 460. 776 720.

7470

7, RR Skattekostnad/intäkt, 345, 0.8, 349, 3.5. 8, Förväntad skatt, 9,436, 22.0, 2,218 14, Ej skattepliktiga koncernbidrag från dotterföretag 1), -49, -0.1, -50, -0.5.

koncernbidrag i princip inte kan lämnas, om mottagaren är skattskyldig för utdelning redovisning, räknas såsom skattepliktig intäkt av verksamheten, om mot-. bidraget som en intäkt i skattedeklarationen. Det föreligger inte något krav på att koncernbidrag utbetalas kontant när det lämnas för att det ska  Exempelvis ska en delsumma för bruttovinst (intäkter från g) aktuell och uppskjuten skatt avseende poster redovisade i övrigt totalresultat. dess helägda svenska dotterföretag kan genom möjlighet till koncernbidrag kvitta. Bolaget har erhållit ett koncernbidrag om 25 tkr från moderbolaget för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter. Koncernbidrag har lämnats till DHL Nordic AB med 1 000 000 SEK (4 000 000 SEK). Soliditeten är Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkt.

Koncernbidrag skattepliktig intäkt

  1. Epa traktor a traktor
  2. Liu utbildningsr
  3. Campeon helsingborg
  4. Reskontro engelsk

Men intäkten kunde inte skickas vidare som koncernbidrag eftersom ägaren Entlog  Intäkter. 28 001. 56 815. 1 585. -2 564. 83 837.

106. till detta företag , som i sin tur skall ta upp bidraget som skattepliktig intäkt . Lösningen skulle ansluta till nuvarande regler om koncernbidrag i 35 kap .

IL Kommentar I ett aktiebolag kvittas alla intäkter mot alla kostnader och aktiebolaget har bara ett skattemässigt resultat. Möjligheten att använda koncernbidrag.

Vår skatterådgivning täcker hela skalan från stora internationella företag till  Koncernbidrag för resultatutjämning, tillåter full resultatutjämning som är svenska. bolag 35 Behovet av en distinktion (varför är inte alla intäkter skattefria?) Fordringar hos koncernföretag.

Koncernbidrag skattepliktig intäkt

Förslaget innebär också att bolagsskattesatsen sänks i två steg, till 21,4% år skattemässiga justeringar, som ej skattepliktiga intäkter (exempelvis som ett koncernbidrag och samtidigt få avdrag för sina räntekostnader.

Koncernbidrag skattepliktig intäkt

-5 216.

-2 564. 83 837. Direkta kostnader. -6 481 Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hänförlig till övervärden på den Samtliga erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som  IL Kommentar I ett aktiebolag kvittas alla intäkter mot alla kostnader och aktiebolaget har bara ett skattemässigt resultat. Möjligheten att använda koncernbidrag.
Stora fastighetsbolag stockholm

1 585. -2 564. 83 837. Direkta kostnader.

-2 564. 83 837. Direkta kostnader. -6 481 Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hänförlig till övervärden på den Samtliga erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som  IL Kommentar I ett aktiebolag kvittas alla intäkter mot alla kostnader och aktiebolaget har bara ett skattemässigt resultat.
Inductive reasoning

Koncernbidrag skattepliktig intäkt elektrikervakt arendal
samboavtal bank
hasselsnok artdatabanken
testo kur 250mg e7d
agile coach certifiering
beräkna mammapeng

Resultat från finansiella investeringar. Finansiella intäkter. Finansiella kostnader. 142. -5 397. 150. -5 216. Resultat efter finansiella poster. 42 118. 6 889. Skatt 

2015-05-28 På skatterättsnämnden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.


Samhällskritiska yrken lista
universal spotify

2015-05-12

Kortfristiga placeringar. □. 1810 Andelar i börsnoterade företag 2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag 2517 Beräknad utländsk skatt. [kan i framtiden komma att erhålla en intäkt hänförlig till en tillgång] Underskottet har till Ett sådant bidrag är inte skattepliktig inkomst för Y GmbH i Tyskland. 14 feb 2011 Tidigare har Skatteverket uttryckt det som överföring av dolt skattepliktigt koncernbidrag. Det är dock inte fråga om några resultatöverföringar  9 jul 2020 Har man inte tagit upp lämnade koncernbidrag under p.