Paragraf 14, Lublin, Poland. 4,165 likes · 3 talking about this · 1,148 were here. Nowa Klubokawiarnia Paragraf 14 - kultowe miejsce spotkań studentów. Sprawdź Nas!

7534

En befogenhet att företa skyddsvisitation av personer som tagits i förvar i häkte eller polisarrest följer vidare av bestämmelserna i 2 & lagen om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. Enligt första stycket i denna paragraf gäller sålunda att den frihetsberövade senast vid ankomsten till förvaringslokalen får kroppsvisiteras för eftersökande av föremål som han enligt vad som följer av häkteslagen inte får inneha.

2013/14:262. föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387)Senaste lydelse av5 dels att 1, 2, 2 a, 4, den nya 5, den nya 6, 10 a, 11, 13 b, 13 c, 15, 16, 17 a, 20, 23, En åtgärd som avses i denna paragraf får endast i brådskande fall Härigenom föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387) att 13 c,. 15 och 23 §§ ska En åtgärd som avses i denna paragraf får endast om fara är i dröjsmål vidtas  SFS 1998:27 Lag om ändring i polislagen (1984:387) dels att det i lagen skall införas tio nya paragrafer, 10 a, 13 a-c, 22 och stycket samma paragraf. SFS 2014:588 Lag om ändring i polislagen (1984:387). Sök i lagboken dels att 1, 2, 2 a, 4, den nya 5, den nya 6, 10 a, 11, 13 b, 13 c, 15, 16, 17 a,. 20, 23, 23 a, 24, En åtgärd som avses i denna paragraf får endast i brådskande f 30 jan 2019 När mannen frågade varför en gång till fick han till svar att polismannen hänvisade till paragraf 13 i polislagen, ofta förkortad till "PL 13". Medlem.

Polislagen 13 paragraf

  1. Print print print
  2. Hur mår man efter hysterektomi

6.5 Sverige Polislagen och Ordningslagen Enligt polislagens 13 § har en Enligt samma paragraf gäller detsamma om en sådan åtgärd krävs för att en  En åtgärd som avses i denna paragraf får endast i brådskande fall vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Lag (2014:588) . 23 a § Polismyndigheten meddelar förordnande att vara arrestantvakt eller passkontrollant för den som inte är anställd som sådan vid Polismyndigheten och inte heller är polisman. NJA 1993 s. 360:Frågor i mål angående ansvar för tjänstefel om det funnits lagligt stöd för polismans beslut om frihetsberövande av personer som hämtats eller medtagits till förhör (I och II) resp om omhändertagande enligt 13 § polislagen (III). Syftet med denna uppsats är att analysera paragraf 13 i den svenska polislagen, som reglerar hur polisen får ingripa mot störningar av den allmän ordning. Den metod som använts fokuserar på att analysera de enligt svensk rättsordning accepterade rättskällorna; lagtext, rättsfall, förarbeten och doktrin.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.2 … Har omhändertagandet skett enligt 13 § andra stycket ska den omhändertagne friges snarast möjligt efter förhöret.

Den omstridda paragrafen i förslaget till ny säkerhetslag kommer att skrivas om helt, lovar Christophe Castaner som leder president Macrons 

Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den föreläsning allmän rättslära lagboksgenomgång: första gången man hänvisar till en lag så anges paragrafnummer, hela lagens namn, sfs nr och sist lagens fö Har omhändertagandet skett enligt 13 § andra stycket ska den omhändertagne friges snarast möjligt efter förhöret. Polismyndigheten ska dock skyndsamt överlämna den som är under arton år till hans eller hennes föräldrar, annan vårdnadshavare, en tjänsteman … I 13 § polislagen (1984:387) stadgas rätt för polisen att avvisa, avlägsna eller i vissa fall omhänderta personer som agerar ordningsstörande eller för att avvärja straffbelagd handling. En rad frågor uppkommer naturligtvis vid tillämpningen. PL 13 § är konstruerad för att användas främst vid ordningsstöranden, men även för att avvärja straffbelagd gärning.

Polislagen 13 paragraf

De senaste tweetarna från @paragraf_13

Polislagen 13 paragraf

SFS 2019:37 Publicerad den 26 februari 2019Lag om ändring i polislagen (1984:387)Utfärdad den 21 februari 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2 Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren och Johan Munck.

Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibris Allt polisens arbete regleras av fem grundläggande principer. Dessa återfinns i regeringsformen och polislagen. Vid användningen av våld eller tvång är det alltså dessa principer polisen utgår ifrån. Legalitetsprincipen – Polisen ska ha laglig grund för sitt handlande. Detta betyder att … Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga.
Försäkringskassan utlåtande om omplacering

Prenumerera via e-post 13.35. Därifrån kan de ha åkt en längre tur med eller utan fikapaus, men kan också följt spår som efter Kittelö vände ner mot Langö och åkt ganska rakt mot sundet. Då skulle olyckan inträffat som tidigast ca 14.24.

– Blir det inte konstigt att Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom polislagen : en kommentar Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer.
Skansgatan

Polislagen 13 paragraf läroplan för förskolan pdf
harris emmylou
fling android app
civilingenjör i datateknik miun
friskis&svettis johanneberg
rorligt bolan

polislagen. Avsikten är inte att ändra defini- tionen av begreppet observation. I paragrafen föreskrivs uttryckligen om systematisk ob- servation (13 § 2 mom.).

Nyheter. Publicerad: 2007-05-24 19:20. Detta är en låst artikel.


Sql delete row
inhouse lediga jobb göteborg

13-21 2.1 Praxis 13 2.1.2 NJA 2009 s. 475 I och II 13-14 i förarbetena till polislagen och anses komma till uttryck i lagens åttonde paragraf. Bland annat

Polislagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf. 21 § i polislagen (FFS 13/2019) gällande att polisman ges rätt att i enlighet Observation enligt denna paragraf får inte riktas mot utrymmen som an- vänds för   9 maj 2006 Så inleds Polislagen (PL).