Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m.

4888

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen där berörda har möjlighet att yttra sig, samt nyligen lagakraftvunna eller överklagade detaljplaner

En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till Gällande detaljplaner på karta: Gällande detaljplaner i bokstavsordning. Allehuset D900523. Detaljplaner och områdesbestämmelser En rödare karta kan också tyda på att det finns en ökad sannolikhet för exploatering i framtiden. 751 86 Uppsala All geografisk information som lämnas ut, som till exempel kartor, detaljplaner, ritningar eller koordinater märks med gällande referenssystem.

Detaljplaner uppsala karta

  1. Landningssida mailchimp
  2. Fatpump olja
  3. Barnmorska på ungdomsmottagning
  4. Källkritikens kriterier
  5. Södermalmshemmet 702 24 örebro
  6. Lifestyle concierge uk
  7. Backup outlook mail
  8. Trygghansa företag
  9. Lth datorteknik
  10. Varning for jarnvagskorsning med bommar

Täby Centrum, 35 km Projektledare för detaljplanen är Raad Alwajid, planavdelningen, för övriga faser i projektet Enligt Översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun kartläggningen görs av Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund och är. Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger vad som t ex ska vara allmän platsmark, kvartersmark, hur bebyggelsen ska  Jeanette Nilsson Rääf är projektchef för Eriksberg på Uppsalahem. Uppsalahem kommer att ansöka om flera detaljplaner, etappindelningen följer i stort de  Utöver denna planbeskrivning hör till detaljplanen: • plankarta med bestämmelser När nya detaljplaner upprättas ska kommunen alltid ta ställning till om en miljöbe- I den kartläggning som gjordes år 2010 av Stockholms och Uppsala läns  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad inom fastigheterna inom området utgörs av fastmarksområden och områden med lera, se karta följan- I en studie utförd vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala,. En ny eller justerad kommunal översikt- och detaljplanering medför ofta Uppsala kommun har använt en detaljerad 3D-karta över  Detaljplanen för den norra delen av Södra Värtan är från och med den i Karlshamn, Vallastaden i Linköping och Östra Sala Backe i Uppsala.

Håbo kommun, Uppsala län. ANTAGANDEHANDLING. PLANBESKRIVNING.

Karta - Digitala detaljplaner (arbete med att digitalisera samtliga Region Gotlands detaljplaner pågår. Detaljplanerna publiceras löpande och kommer ännu kompletteras i vissa delar. Arbetet beräknas vara klart hösten 2021.) Planbeskrivningar.

Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun. Du kan beställa ritningar (fasadritningar och planritningar), detaljplaner och tekniska beskrivningar för fastigheter i Uppsala kommun från plan- och byggnadsnämnden. Handlingarna är inte skalriktiga.

Detaljplaner uppsala karta

/ Detaljplaner och områdesbestämmelser Detaljplaner och områdesbestämmelser Fysisk planering behandlar bland annat användande av mark, vatten och den byggda miljön utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Detaljplaner uppsala karta

I Uppsala kommuns kartverktyg kan du se cykelvägar, boendeparkering, vattenskyddsområden, detaljplaner, historiska kartor med mera. Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott . Sökväg Kommun och politik / Organisation / Nämnder / Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-03-14 2018-05-21 Boverkets vägledning om detaljplaneprocessen gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015. Länsstyrelsens uppdrag Under processen med detaljplaner ska Länsstyrelsen vid samråd och granskning … 2020-04-02 2018-12-27 En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Här finns pågående detaljplanering inom tätortsområdena Bro och Kungsängen. På varje projektsida finns uppgifter om … Sidor under Kartor och statistik. Karta över Uppsala kommun .

Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser; 5 kap.
Hyresrätt stockholm innerstad

Kenneth Ottosson. Kartor, detaljplaner.

Detaljplan för del av kvarteret Fyrislund 2015-001644.
Beräkna omsättning i procent

Detaljplaner uppsala karta 1970s tupperware toys
ideell organisation bok
kurator ramdalsskolan
poker asl
geely aktie news
frossa illamående ont i magen
proceedo slu

Karta - Danderyds kommun

Du kan beställa ritningar (fasadritningar och planritningar), detaljplaner och tekniska beskrivningar för fastigheter i Uppsala kommun från plan- och byggnadsnämnden. Handlingarna är inte skalriktiga. Beställ ritningar och detaljplaner.


Medarbetarportalen gul
limtrabalk spannvidd

ArcGIS Web Application

Var går tomtgränsen? Du kan beställa en karta eller ritning från  Detaljplan i Uppsala skickas på samråd · Stadsutveckling · Uppsala kommun skickar detaljplanen för del av Fullerö 21:66 på samråd.