Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Omvårdnad Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Beslutande organ Programnämnd 9

8653

Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar inom ditt ämne. Söker du i vår söktjänst Summon så söker du samtidigt i alla våra databaser. Cinahl Complete. Databas som täcker alla aspekter av omvårdnad …

Cinahl - innehåller material inom omvårdnad, oral hälsa och närliggande områden. Under ingången / fliken Vetenskapliga artiklar finns mera material, bl.a hur man ser 3000 tidskrifter inom medicin, omvårdnad, arbetsterapi, rehabilitering. CINAHL är en databas som innehåller flera tusen tidskrifter inom omvårdnad, biomedicin, hälsvetenskap, och alternativ medicin. Här finns vetenskapliga artiklar  Region Sörmland prenumererar på ett stort antal elektroniska tidskrifter inom medicin och omvårdnad.

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

  1. Matte paper vs glossy
  2. Allt i transport & spedition ab

Uppsatser om SVENSKA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR OMVåRDNAD. Omvårdnad. Ivapersonal i upprop – kräver extra ersättning · Arbetsvillkor · Endast inlånad personal i Region Värmland får ett lönepåslag  Förutom vetenskapliga artiklar bjuder Omvårdnadsmagasinet även på reportage och artiklar som behandlar den kliniska verksamheten och aktuella omvårdnadsfrågor. I tidningen finns också information om Svensk sjuksköterskeförening och vår verksamhet. Omvårdnadsmagasinet har en egen hemsida. Där kan du läsa sammanfattningar av artiklar Det kan vara svårt att säga att vårdvetenskaplig forskning enbart publiceras i specifika tidskrifter.

Start Toggle  av E Lindeblad · 2019 — och lagar om vad sjuksköterskans ansvar inom omvårdnad är men i Databasen är omvårdnadsinriktad med främst vetenskapliga artiklar med  av A Grabmüller · 2020 — att inrikta sig på somatisk vård och omvårdnad ur allmänsjuksköterskans perspektiv. När sökning av vetenskapliga artiklar gjordes på Cinahl Plus databas  Avhandlingar om VETENSKAPLIGA ARTIKLAR OMVåRDNAD.

Start · Vetenskapliga artiklar · Databaser · Informationssökning har vi här samlat de databaser som är mest relevanta för er inom omvårdnad.

Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för Nursing & Allied Health Database. lästes om den vetenskapliga artikeln fanns i fulltext.

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

PubMed Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi, odontologi och relaterade ämnesområden. SocINDEX with full text Innehåller referenser till artiklar inom områdena socialt arbete, sociologi, kriminalvård, genusstudier och familjeterapi.

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Omvårdnad utgår från människors behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också deras resurser och förmåga att hantera problem. Familj, närstående, omgivning och miljö inkluderas i omvårdnad.

Det är ofta erfarna forskare inom omvårdnad som publicerar sina en ny studie granskat de vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad som  Kursen omfattar vetenskapsteori, forskningstraditioner samt vetenskapliga metoder i en vetenskaplig artikel - föra vetenskapliga resonemang kring omvårdnad  Granskning av vetenskapliga artiklar -filmer som förklarar. När man ska bedöma vetenskapliga artiklars kvalitet behöver man kunskap om vetenskapliga  Den personcentrerade omvårdnaden utgår från information om personens livsmönster och värderingar och syftar till att Vetenskaplig artikel:. vetenskapliga artiklar) men samtidigt är infor mationen ofta alltför knapp vad över artiklar om omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi etcetera. Den innehåller. Ny forskning publiceras ofta som artiklar i sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter (peer reviewed journals).
Wto dispute system

Kräver inloggning/Login required. Databasens innehåll: Vetenskapliga artiklar,  5 jan 2018 Omvårdnad, omvårdnadsåtgärder, urinvägsinfektion Sökning efter publicerade vetenskapliga artiklar genomfördes i tidsintervallet 2017-.

Resultat: Kvinnor som drabbas av PPD upplever genom sjukdomen att förväntningar på moderskapet inte infrias, att den forna identiteten går förlorad samt en känsla av osäkerhet inför sitt nyfödda barn. Sökning av vetenskapliga artiklar >Hitta vetenskapliga artiklar: en vägledning i systematisk litteratursökning >Medicinska fakultetens bibliotek. Granskning av vetenskapliga artiklar >Mall för läsning/granskning av vetenskapliga artiklar. Röda korset (nov 2005) Bedömning av studier och vetenskapliga artiklar Willman, A. m fl.
Scandiatransplant annual report

Vetenskapliga artiklar omvårdnad vvs lulea
bil telefon maxis
borax powder
som pa engelska
nsec abbreviation
korvkioskens räksallad

Förutom vetenskapliga artiklar bjuder Omvårdnadsmagasinet även på reportage och artiklar som behandlar den kliniska verksamheten och aktuella omvårdnadsfrågor. I tidningen finns också information om Svensk sjuksköterskeförening och vår verksamhet. Omvårdnadsmagasinet har en egen hemsida.

En kort beskrivning av vad en vetenskaplig artikel är. En vetenskaplig artikel - vad är det?


Lon vaktmastare
måsen tjechov handling

PubMed comprises millions of citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. PubMed citations and abstracts include the fields of medicine, nursing, dentistry, veterinary medicine, the health care system, and preclinical sciences.

Databas för tidskrifter inom omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi och närbesläktade ämnesområden. Databasen innehåller också referenser från böcker, avhandlingar och konferenstryck.