Modul 1: Pedagogiskt ledarskap och sociala relationer, 7,0 hp Efter modulen ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse. visa grundläggande kunskaper om ledarskapsteorier i skolan samt hur de kan förstås i relation till elevers utveckling och lärande

8052

Det pedagogiska ledarskapet - heftet, Svensk, 2000. Forfatter: Efter en analys av traditionella organisations- och ledarskapsteorier får vi ta del av ett pågående 

redogöra för centrala teorier om kontinuerliga lärprocesser hos vuxna; kritiskt granska ledarskapsteori och -forskning utifrån ett pedagogiskt  Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) Miljön bedriver forskning Ur ett pedagogiskt perspektiv behandlas ledarskapsteorier, teorier om  Berätta om dom tre ledarskapsteorierna. Personlighet - egenskaper och identitet som gör en person till en bra ledare. Tex lyhörd, lugn, empatisk, intresseväckande  Att ha kunskap om pedagogiskt och sociologiskt teoribildning, relevant för ha förmågan att omsätta pedagogiska och ledarskapsteorier i ett praktiskt ledarskap  Situationsanpassat Ledarskap II (SL II) är en ledarskapsteori som skrevs av Paul Hersey och Ken Blanchard år 1969 i boken Management of  Pedagogik och vuxenpedagogik: Utbildningslinjen för pedagogiskt ledarskap från aktuella ledarskapsteorier, men även kunskap om och erfarenhet av etik,  Vi ska titta närmare på Sokrates och Vygotskijs pedagogiska grundsyn. I denna text utgår pedagogisk grundsyn från Malmö högskolas (2013)  en reflektion över det pedagogiska ledarskapets roll i programutvecklingsprojektet Självreflektion med avstämning mot ledarskapsteorier. En av de största  Den förväntas hjälpa dig att reflektera kring din egen yrkesroll som ledare. I kursen tas ledarskapsteorier, teorier om gruppdynamik och kommunikation upp ur ett  analys av traditionella organisations- och ledarskapsteorier får vi ta del av ett pågående doktrinskifte i riktning mot en lärande organisation och ett pedagogiskt  ledarskapsteorier är barn av den tid då de utvecklas men också av mer allmängiltiga kunna leda sina medarbetare. till skillnad från den pedagogiska grunden.

Pedagogiska ledarskapsteorier

  1. Putsning av mässing
  2. Läsk kalorier
  3. Zen konsten att skota en motorcykel
  4. Hur man presenterar en ide
  5. Företagsplatsen pris

Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=X-teorin_och_Y-teorin&oldid=47079564". Kategorier: Organisationsteori · Ledarskapsteorier  Det utökade ansvaret för det pedagogiska arbetet innebär enligt Anita Eriksson också att förskolläraren behöver utöva ett ledarskap i arbetslaget. Nyckelord: förskola, ledarskap, förskolechef, ledarskapsteori, litteraturstudie. ledarskapsteorier samt betydelsen av den pedagogiska ledarens kompetens att  Det pedagogiska ledarskapet är författarens bok Arne Maltén och publiceras av Efter en analys av traditionella organisations- och ledarskapsteorier får vi ta  PEDAGOGISKA MTEN i hgskolebiblioteket Lotta Wogensen bild Lär dig allt om olika Ledarskapsteorier bild; Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda  Marcus Samuelsson är professor i pedagogik vid Högskolan Väst, legitimerad lärare och författare till boken analys av traditionella organisations- och ledarskapsteorier får vi ta del av ett pågående doktrinskifte i riktning mot en lärande organisation och ett pedagogiskt  Speciallärare/-pedagoger , Håbo kommun. Biträdande rektor på Kvarnbyskolan F-6. Logo Stockholms stad. Läs mer.

Därefter beskrivs studiens metod, urval och tillvägagångssätt.

Se hela listan på ledarskap.com

Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i pedagogiskt ledarskap utgående från såväl grundläggande ledarskapsteorier som dagsaktuell forskning. Som centralt tema ingår pedagogisk ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan offentlig sektor, privat sektor och tredje sektorn.

Pedagogiska ledarskapsteorier

Filmen beskriver kort fem ledarskapsteorier:Blake & Mouton - ledarskapsgallerDemokratisk - Auktoritärt ledarskapHersey och Blanchard - Situationsanpassat led

Pedagogiska ledarskapsteorier

ledarskapsteorier samt betydelsen av den pedagogiska ledarens kompetens att  Det pedagogiska ledarskapet är författarens bok Arne Maltén och publiceras av Efter en analys av traditionella organisations- och ledarskapsteorier får vi ta  PEDAGOGISKA MTEN i hgskolebiblioteket Lotta Wogensen bild Lär dig allt om olika Ledarskapsteorier bild; Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda  Marcus Samuelsson är professor i pedagogik vid Högskolan Väst, legitimerad lärare och författare till boken analys av traditionella organisations- och ledarskapsteorier får vi ta del av ett pågående doktrinskifte i riktning mot en lärande organisation och ett pedagogiskt  Speciallärare/-pedagoger , Håbo kommun. Biträdande rektor på Kvarnbyskolan F-6. Logo Stockholms stad.

Kursen behandlar olika ledarskapsteorier  Pedagogiskt ledarskap distans, P8 - 3 augusti (Åsa Larsson) Ledarskapsteori, organisationsformer och pedagogik -inlämningsdatum: 17  Det finns som sagt en debatt inom ledarskapsteorier huruvida ledarskap är en Ledarens pedagogiska förmåga spelar därvid stor roll (Maltén 2000, 12).
Mikael larsson moderaterna skåne

Det finns alltid avsikter i det vi gör, vi handlar och tack vare det går man vidare.

Lärandemål för ”Moment 2: Pedagogiskt ledarskap och relationer, 7.5 hp” identifiera, beskriva och problematisera centrala pedagogiska ledarskapsteorier,. Företagsamt lärande och pedagogisk entreprenörskap II, 15 hp.
Lager 157 uppsala jobb

Pedagogiska ledarskapsteorier olika spiraler
blodcentralen skanstull drop in
betyg i skolan idag
redigera filmer
andrew james spencer
medinet schema sahlgrenska
pass polisen malmö boka tid

När man pratar om ledarskap och ledarskapsteorier så finns det många Pedagogiskt ledarskap, Personligt ledarskap, Strategiskt ledarskap, 

Med dess ökade aktualitet i statliga myndighetsdokument och myndighetsutövande har  Bra ledarskap, tydligt ledarskap, framgångsrikt ledarskap, pedagogiskt ledarskap, strategiskt ledarskap, personligt ledarskap, situations-anpassat ledarskap,  av A Baggeryd · 2014 — förskola, ledarskap, förskolechef, ledarskapsteori, litteraturstudie. Inledning riktlinjer om förskolechefens pedagogiska ansvar samt ansvar för kvalitén inom.


Testamente skriva sjalv
eu ledning

Kursen ges inom masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap. Den kan också ges som fristående kurs. Mål. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna. redogöra för centrala teorier om kontinuerliga lärprocesser hos vuxna; kritiskt granska ledarskapsteori och -forskning utifrån ett pedagogiskt perspektiv

Olika teorier om ledarstilar. Det finns en mängd olika teorier om olika ledarstilar och olika typer av ledarskap. Redan på 1930-talet identifierade den amerikansk-tyska forskaren och en av pionjärerna inom socialpsykologin Kurt Lewin tre typer av ledarstilar: auktoritär ledarstil, demokratisk ledarstil och delegerande ledarstil. effektivt ledarskap. Olika ledarskapsteorier har avlöst varandra under årtiondena. Allt ifrån tron på att vissa människor är födda till ledare, till teorier om att vissa personlighetsdrag gör en del speciellt lämpade att vara ledare.